Strona startowa
O firmie
Kontakt
Zapytania ofertowe

Akademia kształcenia zawodowego
Fabryka biznesu
Skuteczny EURES
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Pilskiego
Od kształcenia do zatrudnienia ...
Akademia k@riery
Akademia Kompetencji Zawodowych

Motywacyjne
Marketing
Tworzenie biznes planu
Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Doradztwo zawodowe
Doradztwo biznesowe

Przygotowywanie projektów
Realizacja zadań w ramach projektów

Równość szans
Przydatne adresy


Zapytania ofertowe

Archiwum ->
Dodano: 2017-05-25

1. Wyniki rozeznania rynku dot. Organizacji targów ekonomii społecznej w dniu 3 czerwca 2017r.Dodano: 2017-05-19

Rozeznanie rynku na realizację usług związanych z kompleksową organizacją wydarzenia pn. "Targi Ekonomii Społecznej", odbywającego się w ramach projektu pn. "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim" realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

1. Rozeznanie rynkuDodano: 2017-02-22

1. Wyniki rozeznania rynku dot. przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczestników projektu Akademia kompetencji zawodowych
Dodano: 2017-02-22

Rozeznanie rynku dot. świadczenia usługi cateringowej dla uczestników warsztatów/szkoleń prowadzonych dla uczestników projektu Fabryka biznesu nr RPPM.05.07.00-22-0132/16-00 realizowanego w ramach Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
1. Zapytanie ofertowe
2. Wycena


Dodano: 2017-02-14

1. Zapytanie ofertowe - świadczenie usług doradztwa zawodowego indywidualnego dla uczestników projektu Akademia kompetencji zawodowych

Załącznik nr 1.
Załącznik nr 2.


Dodano: 2017-01-27

Rozeznanie rynku dotyczące przeprowadzenia zajęć na Warsztatach kompetencji społecznych oraz Warsztatach poszukiwania pracy, w ramach projektu Od kształcenia do zatrudnienia, czyli jak efektywnie wspierać osoby młode znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.


1. Zapytanie ofertowe - prowadzenie zajęć na WKS 27 01 2017

2. Zapytanie ofertowe - prowadzenie zajęć na WPP 27 01 2017Dodano: 2017-01-27

1. Wyniki rozeznania rynku dot. świadczenia usług cateringowych

Dodano: 2017-01-23

1. Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usług cateringowych dla uczestników projektu Akademia Kompetencji Zawodowych"

2. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.Dodano: 2017-01-18Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń grupowych dla uczestników projektu "Wspieramy przedsiębiorczych - dotacje dla osób z podregiony pilskiego"

1. Zapytanie ofertowe - prawnik.

2. Zapytanie ofertowe rejestrowanie i finansowanie.

3. Zapytanie ofertowe księgowość szkolenia.

4. Zapytanie ofertowe klastry + społeczna odpowiedzialność biznesu.Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie konsultacji indywidulanych dla uczestników projektu "Wspieramy przedsiębiorczych - dotacje dla osób z podregiony pilskiego"

1. Zapytanie ofertowe księgowość konsultacje.

2. Zapytanie ofertowe doradztwo biznesplan.

3. Zapytanie ofertowe indywidualne konsultacje psychologiczne.
Dodano: 2017-01-11

1. Wyniki rozeznania rynku dot. przeprowadzenia Warsztatów Aktywnego poszukiwania pracy w ramach projektu "Akademia Kompetencji Zawodowych" nr RPWP.06.02.00-30-0055/15 realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa, współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."


Dodano: 2017-01-05

1. Rozeznanie rynku
dot. projektu "Akademia Kompetencji Zawodowych"

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2 - Wykaz wykonywanych usług


Dodano: 2016-12-271. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie diagnozy potrzeb szkoleniowo doradczych dla uczestników projektu "Wspieramy przedsiębiorczych - dotacje dla osób z podregiony pilskiego".

Dodano: 2016-11-30

1. Wynajem powierzchni wytawienniczo-targowej oraz stoisk wystawienniczo-targowych

2. Zawidomienie dot. wyników rozeznania rynku dot. publikacji ogłoszenia w prasie.


Dodano: 2016-11-24

1. Rozeznanie na wynajem powierzchni targowo-wystawienniczej oraz stanowisk targowo-wystawienniczych podczas Targów Ekonomii Społecznej organizowanych w ramach projektu pn."Ośrodek Wsparcia Ekonomii w Subregionie pilskim".

2. Formularz oferty


Dodano: 2016-11-24

1. Rozeznanie rynku na opracowanie graficzne i publikację ogłoszenia".

2. Formularz oferty
Dodano: 2016-10-04

1. Informacja o wyniku postępowania (usługi psychologiczne)

Dodano: 2016-09-28

1. Informacja o wyniku postępowania (usługi szkoleniowe)

Dodano: 2016-09-13

1. Zapytanie ofertowe na usługi doradztwa zawodowego w projekcie.

2. Zapytanie ofertowe na usługi wsparcia psychologicznego w projekcie.


Dodano: 2016-08-18

- Zapytanie ofertowe.

--------------------------------
Dodano: 2016-03-21

--------------------------------

- Zapytanie ofertowe na świadczenie usług animacyjnych.

- Załącznik nr 1 - formularz oferty.

- Załącznik nr 2 - oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków.

- Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań.

- Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku powiązań.--------------------------------

Szkolenia - Perzyński.eu