Strona startowa
O firmie
Kontakt
Zapytania ofertowe

Firma Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński jest partnerem w programie Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim II
Akademia kształcenia zawodowego
Fabryka biznesu
Skuteczny EURES
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Pilskiego
Od kształcenia do zatrudnienia ...
Akademia k@riery
Akademia Kompetencji Zawodowych

Motywacyjne
Marketing
Tworzenie biznes planu
Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Doradztwo zawodowe
Doradztwo biznesowe

Przygotowywanie projektów
Realizacja zadań w ramach projektów

Równość szans
Przydatne adresy


11/02/2020 r.
Biuro projektu zamieszcza zatwierdzone w dniu 11.02.2020 r. przez Instytucję Zarządzającą tj. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego następujące dokumenty dot. projektu "Fabryka biznesu":
- Biznesplan POBIERZ
- Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości POBIERZ

Prosimy o zapoznanie się z treścią ww. dokumentów i sporządzanie biznesplanów na aktualnie obowiązujących wzorach.Szkolenia - Perzyński.eu