Strona startowa
O firmie
Kontakt
Zapytania ofertowe

Firma Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński jest partnerem w programie Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim II
Akademia kształcenia zawodowego
Fabryka biznesu
Skuteczny EURES
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Pilskiego
Od kształcenia do zatrudnienia ...
Akademia k@riery
Akademia Kompetencji Zawodowych

Motywacyjne
Marketing
Tworzenie biznes planu
Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Doradztwo zawodowe
Doradztwo biznesowe

Przygotowywanie projektów
Realizacja zadań w ramach projektów

Równość szans
Przydatne adresy
21/04/2022 r.

Harmonogram udzielania wsparcia w ramach Projektu pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim"

Biuro projektu przedstawia harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich" na miesiąc kwiecień 2022 r. - KURSY ZAWODOWE.

06/04/2022 r.

Harmonogram udzielania wsparcia w ramach Projektu pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim"

Biuro projektu przedstawia harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich" na miesiąc kwiecień 2022 r.

06/04/2022 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące "Dostawy wyposażenia pracowni spedytorskiej" w ramach Projektu pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim", nr RPWP.08.03.01-30-0039/19.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego dotyczącego ?Dostawy wyposażenia pracowni spedytorskiej? w ramach Projektu pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim". Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie: Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim" (funduszeeuropejskie.gov.pl) Termin składania ofert upływa z dniem 15 kwietnia 2022 r. o godz. 12.00.

04/04/2022 r.

Rozpoczynamy III turę rekrutacji uczestników do Projektu pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim"


Biuro projektu informuje o rozpoczęciu III tury rekrutacji uczestników do Projektu pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich" dla uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista.
Rekrutacja trwa od dnia 4 kwietnia 2022 r. do 29 kwietnia 2022 r.
Grupą docelową projektu jest: - 90 uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim, kształcących się w zawodzie technik elektryk, technik mechanik, technik spedytor lub technik ekonomista, zamieszkujących/uczących się na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, - 5 nauczycieli zawodu w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim na kierunkach: technik elektryk, technik mechanik lub technik spedytor, zamieszkujących/pracujących na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Projekt polega na: - wsparciu 5 nauczycieli w realizacji doskonalenia zawodowego w formie: kursów/szkoleń podnoszących kompetencje i kwalifikacje zawodowe, realizowanych zgodnie z przeprowadzoną diagnozą potrzeb i indywidualnym programem rozwoju zawodowego,
- wsparciu 90 uczniów w zakresie doradztwa zawodowego,
- organizacji dla 90 uczniów kursów/szkoleń pozwalających na zdobycie dodatkowych umiejętności i kompetencji zwiększających szanse na rynku pracy,
- realizacji staży zawodowych dla 68 uczniów.
Szczegółowe formy wsparcia w ramach projektu zostały opisane w Regulaminie Projektu zamieszczonym poniżej.
Uczestnikiem Projektu może być:
A. UCZEŃ, który w chwili zgłoszenia do projektu spełnia następujące kryteria i warunki:
a) zamieszkuje/uczy się na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
b) jest uczniem Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim, kształcącym się w zawodzie technik elektryk, technik mechanik, technik spedytor lub technik ekonomista,
c) dostarczy do Biura Projektu Partnera (ul. Gen. Władysława Sikorskiego 15, 64-761 Krzyż Wielkopolski) wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny, Deklarację uczestnictwa w projekcie, Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, Zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w projekcie (w przypadku osób niepełnoletnich) oraz Umowę uczestnictwa w Projekcie.
B. NAUCZYCIEL, który w chwili zgłoszenia do projektu spełnia następujące kryteria i warunki:
a) zamieszkuje/pracuje na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
b) jest nauczycielem zawodu w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim na kierunkach: technik elektryk, technik mechanik lub technik spedytor,
c) dostarczy do Biura Projektu Partnera (ul. Gen. Władysława Sikorskiego 15, 64-761 Krzyż Wielkopolski) wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny, Deklarację uczestnictwa w projekcie, Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych oraz Umowę uczestnictwa w Projekcie.
Warunkiem wstępnego zakwalifikowania do udziału w Projekcie jest złożenie poprawnie wypełnionego oraz podpisanego Formularza zgłoszeniowego w Biurze Partnera Projektu:
Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim
Pokój numer 26
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 15
64-761 Krzyż Wielkopolski
Osoby posiadające trudności w poruszaniu się proszone są o wcześniejszy kontakt z sekretariatem szkoły pod numerem telefonu 672564076 lub mail: sekretariat@zs-krzyz.pl
DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA:
Regulamin projektu POBIERZ
Formularz zgłoszeniowy - UCZEŃ POBIERZ
Formularz zgłoszeniowy - NAUCZYCIEL POBIERZ
Deklaracja uczestnictwa w projekcie - UCZEŃ POBIERZ
Deklaracja uczestnictwa w projekcie - NAUCZYCIEL POBIERZ
Oświadczenie - dane osobowe POBIERZ
Umowa uczestnictwa w projekcie - UCZEŃ POBIERZ
Umowa uczestnictwa w projekcie - NAUCZYCIEL POBIERZ
Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego POBIERZ

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA
DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH:

Regulamin projektu POBIERZ

Formularz zgłoszeniowy - UCZEŃ POBIERZ

Formularz zgłoszeniowy - NAUCZYCIEL POBIERZ

Deklaracja uczestnictwa w projekcie - UCZEŃ POBIERZ

Deklaracja uczestnictwa w projekcie - NAUCZYCIEL POBIERZ

Oświadczenie - dane osobowe POBIERZ

Umowa uczestnictwa w projekcie - UCZEŃ POBIERZ

Umowa uczestnictwa w projekcie - NAUCZYCIEL POBIERZ

Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego POBIERZ
30/03/2022 r.
Zapytanie ofertowe na realizację kursów zawodowych w ramach Projektu pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim", nr RPWP.08.03.01-30-0039/19.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego na realizację kursów zawodowych w ramach Projektu pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim".

Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie:
Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia 'Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim' (funduszeeuropejskie.gov.pl)


Termin składania ofert upływa z dniem 7 kwietnia 2022 r. o godz. 12.00.
01/03/2022 r.
Harmonogram udzielania wsparcia w ramach Projektu pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim"

Biuro projektu przedstawia harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie pt. "Akademia kształcenia zawodowego -
program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich" na miesiąc marzec 2022 r.
12/01/2022 r.Harmonogram udzielania wsparcia w ramach Projektu pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim"

Biuro projektu przedstawia harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich" na miesiąc styczeń 2022 r.
12/01/2022 r.Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na realizację kursów zawodowych.

Informujemy, iż wybrano realizatorów kursów zawodowych dla uczniów w ramach Projektu pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim", nr RPWP.08.03.01-30-0039/19. Rozstrzygnięcie zostało opublikowane na stronie:
Baza Konkurencyjności (funduszeeuropejskie.gov.pl)
30/12/2021 r.Zapytanie ofertowe na realizację kursów zawodowych w ramach Projektu pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim",
nr RPWP.08.03.01-30-0039/19.
Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego na realizację kursów zawodowych w ramach Projektu pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim".
Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie:
Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim" (funduszeeuropejskie.gov.pl)


Termin składania ofert upływa z dniem 10 stycznia 2022 r. o godz. 12.00.
20/12/2021 r.Biuro Projektu informuje o przerwie w funkcjonowaniu Punktu Informacji i Kariery od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r.


Zapraszamy do kontaktu e-mailowego:

Sylwia Brączkowska - sylwiabraczkowska@zs-krzyz.pl

Paulina Bryszkiewicz - paulina.bryszkiewicz@gmail.com

17/12/2021 r.Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na dostawę wyposażenia pracowni spedytorskiej.

Informujemy, iż wybrano dostawców wyposażenia pracowni spedytorskiej w ramach Projektu pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim", nr RPWP.08.03.01-30-0039/19. Rozstrzygnięcie zostało opublikowane na stronie: Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia Dostawa wyposażenia pracowni spedytorskiej (funduszeeuropejskie.gov.pl)


6/12/2021 r.Harmonogram udzielania wsparcia w ramach Projektu pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim"


Biuro projektu przedstawia harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich" na miesiąc grudzień 2021 r.
3/12/2021Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego na dostawę wyposażenia pracowni spedytorskiej w ramach Projektu pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim".
Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie: Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia Dostawa wyposażenia pracowni spedytorskiej (funduszeeuropejskie.gov.pl)
Termin składania ofert: 13 grudnia 2021 r., godz. 12.00.
02/11/2021 r.
Harmonogram udzielania wsparcia w ramach Projektu pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim"


Biuro projektu przedstawia harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie pt. "Akademia kształcenia zawodowego -
program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich" na miesiąc listopad 2021 r.
18/10/2021Harmonogram udzielania wsparcia w ramach Projektu pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim"

Biuro projektu przedstawia harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich" na miesiąc październik 2021 r.


04/10/2021Lista uczestników/uczestniczek zakwalifikowanych do Projektu pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim"
Biuro projektu przedstawia listę osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich" oraz listę rezerwową.


06/09/2021Rozpoczynamy II turę rekrutacji uczestników do Projektu pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim"
Biuro projektu informuje o rozpoczęciu II tury rekrutacji uczestników do Projektu pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich".


Rekrutacja trwa od dnia 6 września 2021 r. do 16 września 2021 r.Grupą docelową projektu jest:


- 72 uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim, kształcących się w zawodzie technik elektryk, technik mechanik lub technik spedytor, zamieszkujących/uczących się na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,

- 5 nauczycieli zawodu w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim na kierunkach: technik elektryk, technik mechanik lub technik spedytor, zamieszkujących/pracujących na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.


Projekt polega na:- wsparciu 5 nauczycieli w realizacji doskonalenia zawodowego w formie: kursów/szkoleń podnoszących kompetencje i kwalifikacje zawodowe, realizowanych zgodnie z przeprowadzoną diagnozą potrzeb i indywidualnym programem rozwoju zawodowego,
- wsparciu 72 uczniów w zakresie doradztwa zawodowego,
- organizacji dla 72 uczniów kursów/szkoleń pozwalających na zdobycie dodatkowych umiejętności i kompetencji zwiększających szanse na rynku pracy,
- realizacji staży zawodowych dla 60 uczniów.


Szczegółowe formy wsparcia w ramach projektu zostały opisane w Regulaminie Projektu zamieszczonym poniżej.


Uczestnikiem Projektu może być:

A. UCZEŃ, który w chwili zgłoszenia do projektu spełnia następujące kryteria i warunki:

a) zamieszkuje/uczy się na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,

b) jest uczniem Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim, kształcącym się w zawodzie technik elektryk, technik mechanik lub technik spedytor,

c) dostarczy do Biura Projektu Partnera (ul. Gen. Władysława Sikorskiego 15, 64-761 Krzyż Wielkopolski) wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny, Deklarację uczestnictwa
w projekcie, Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, Zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w projekcie (w przypadku osób niepełnoletnich) oraz Umowę uczestnictwa w Projekcie.


B. NAUCZYCIEL, który w chwili zgłoszenia do projektu spełnia następujące kryteria i warunki:

a) zamieszkuje/pracuje na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,

b) jest nauczycielem zawodu w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim na kierunkach: technik elektryk, technik mechanik lub technik spedytor,

c) dostarczy do Biura Projektu Partnera (ul. Gen. Władysława Sikorskiego 15, 64-761 Krzyż Wielkopolski) wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny, Deklarację uczestnictwa w projekcie, Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych oraz Umowę uczestnictwa w Projekcie.


Warunkiem wstępnego zakwalifikowania do udziału w Projekcie jest złożenie poprawnie wypełnionego oraz podpisanego Formularza zgłoszeniowego w Biurze Partnera Projektu:

Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim

Pokój numer 26

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 15

64-761 Krzyż Wielkopolski

Osoby posiadające trudności w poruszaniu się proszone są o wcześniejszy kontakt
z sekretariatem szkoły pod numerem telefonu 672564076 lub mail: sekretariat@zs-krzyz.plDOKUMENTACJA REKRUTACYJNA:


Regulamin projektu POBIERZ

Formularz zgłoszeniowy - UCZEŃ POBIERZ

Formularz zgłoszeniowy - NAUCZYCIEL POBIERZ

Deklaracja uczestnictwa w projekcie - UCZEŃ POBIERZ

Deklaracja uczestnictwa w projekcie - NAUCZYCIEL POBIERZ

Oświadczenie - dane osobowe POBIERZ

Umowa uczestnictwa w projekcie - UCZEŃ POBIERZ

Umowa uczestnictwa w projekcie - NAUCZYCIEL POBIERZ

Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego POBIERZ

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA

DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH:


Regulamin projektu POBIERZ


Formularz zgłoszeniowy - UCZEŃ POBIERZ


Formularz zgłoszeniowy - NAUCZYCIEL POBIERZ


Deklaracja uczestnictwa w projekcie - UCZEŃ POBIERZ


Deklaracja uczestnictwa w projekcie - NAUCZYCIEL POBIERZ


Oświadczenie - dane osobowe POBIERZ

Umowa uczestnictwa w projekcie - UCZEŃ POBIERZ


Umowa uczestnictwa w projekcie - NAUCZYCIEL POBIERZ


Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego POBIERZ
22/07/2021Harmonogram udzielania wsparcia w ramach Projektu pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim"

Biuro projektu przedstawia harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich" na miesiąc lipiec i sierpień 2021 r.


14/07/2021Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na realizację kursów zawodowych.

Informujemy, iż wybrano realizatorów kursów zawodowych dla uczniów w ramach Projektu pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim", nr RPWP.08.03.01-30-0039/19. Rozstrzygnięcie zostało opublikowane na stronie: Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim". (funduszeeuropejskie.gov.pl)


25/06/2021Zapytanie ofertowe na realizację kursów zawodowych w ramach Projektu pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim",
nr RPWP.08.03.01-30-0039/19.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego na realizację kursów zawodowych w ramach Projektu pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim".
Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie:

Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim", (funduszeeuropejskie.gov.pl)


Termin składania ofert upływa z dniem 2 lipca 2021 r. o godz. 15.00.
04/05/2021Harmonogram udzielania wsparcia w ramach Projektu pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim"

Biuro projektu przedstawia harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich" na miesiąc maj 2021 r.

01/04/2021Harmonogram udzielania wsparcia w ramach Projektu pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim"

Biuro projektu przedstawia harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich" na miesiąc kwiecień 2021 r.


01/02/2021Harmonogram udzielania wsparcia w ramach Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”

Biuro projektu przedstawia harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie pt. „Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich” na miesiąc luty 2021 r.


18/01/2021Wznawiamy realizację staży!

Biuro projektu informuje, iż z dniem 21 stycznia 2021 r. wznowiona zostaje realizacja staży zawodowych w ramach Projektu pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim". Realizacja doradztwa zawodowego będzie natomiast kontynuowana.
18/01/2021Harmonogram udzielania wsparcia w ramach Projektu pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim"Biuro projektu przedstawia harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich" na miesiąc styczeń 2021 r.16/12/2020


Harmonogram udzielania wsparcia w ramach Projektu pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim"

Biuro projektu przedstawia harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich" na miesiąc grudzień 2020 r.
28/10/2020


Lista uczestników/uczestniczek zakwalifikowanych do Projektu pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim"Biuro projektu przedstawia listę nauczycieli/nauczycielek zakwalifikowanych do udziału w Projekcie pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich".
23/10/2020


Realizacja staży i doradztwa - wstrzymana!
Biuro projektu informuje, iż z dniem 24 października 2020 r. realizacja staży zawodowych oraz doradztwa zawodowego w ramach Projektu pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim" zostaje wstrzymana do dnia 8 listopada br.


Komunikat z 23.10.2020 r.:

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne

02/10/2020


Harmonogram udzielania wsparcia w ramach Projektu pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim".

Biuro projektu przedstawia harmonogram udzielania wsparcia (Pobierz) w Projekcie pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich" na miesiąc październik 2020 r.23/09/2020


Harmonogram udzielania wsparcia w ramach Projektu pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim"Biuro projektu przedstawia harmonogram udzielania wsparcia (Pobierz) w Projekcie pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich".

23/09/2020


Lista uczestników/uczestniczek zakwalifikowanych do Projektu pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim"
Biuro projektu przedstawia listę osób zakwalifikowanych (Pobierz) do udziału w Projekcie pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich", listę rezerwową (Pobierz) oraz listę osób, które nie zakwalifikowały się (Pobierz) do udziału w Projekcie.

07/09/2020Rozpoczynamy rekrutację uczestników do Projektu pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim"
Biuro projektu informuje o rozpoczęciu rekrutacji uczestników do Projektu pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich".


Rekrutacja trwa od dnia 7 września 2020 r. do 17 września 2020 r.Grupą docelową projektu jest:


- 72 uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim, kształcących się w zawodzie technik elektryk, technik mechanik lub technik spedytor, zamieszkujących/uczących się na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,

- 5 nauczycieli zawodu w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim na kierunkach: technik elektryk, technik mechanik lub technik spedytor, zamieszkujących/pracujących na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.


Projekt polega na:- wsparciu 5 nauczycieli w realizacji doskonalenia zawodowego w formie: kursów/szkoleń podnoszących kompetencje i kwalifikacje zawodowe, realizowanych zgodnie z przeprowadzoną diagnozą potrzeb i indywidualnym programem rozwoju zawodowego,

- wsparciu 72 uczniów w zakresie doradztwa zawodowego,

- organizacji dla 72 uczniów kursów/szkoleń pozwalających na zdobycie dodatkowych umiejętności i kompetencji zwiększających szanse na rynku pracy,

- realizacji staży zawodowych dla 60 uczniów.Szczegółowe formy wsparcia w ramach projektu zostały opisane w Regulaminie Projektu zamieszczonym poniżej.

Uczestnikiem Projektu może być:


A. UCZEŃ, który w chwili zgłoszenia do projektu spełnia następujące kryteria i warunki:

a) zamieszkuje/uczy się na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,

b) jest uczniem Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim, kształcącym się w zawodzie technik elektryk, technik mechanik lub technik spedytor,

c) dostarczy do Biura Projektu Partnera (ul. Gen. Władysława Sikorskiego 15, 64-761 Krzyż Wielkopolski) wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny, Deklarację uczestnictwa
w projekcie, Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, Zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w projekcie (w przypadku osób niepełnoletnich) oraz Umowę uczestnictwa w Projekcie.

B. NAUCZYCIEL, który w chwili zgłoszenia do projektu spełnia następujące kryteria i warunki:

a) zamieszkuje/pracuje na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,

b) jest nauczycielem zawodu w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim na kierunkach: technik elektryk, technik mechanik lub technik spedytor,

c) dostarczy do Biura Projektu Partnera (ul. Gen. Władysława Sikorskiego 15, 64-761 Krzyż Wielkopolski) wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny, Deklarację uczestnictwa w projekcie, Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych oraz Umowę uczestnictwa w Projekcie.


Warunkiem wstępnego zakwalifikowania do udziału w Projekcie jest złożenie poprawnie wypełnionego oraz podpisanego Formularza zgłoszeniowego w Biurze Partnera Projektu:


Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim

Pokój numer 26

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 15

64-761 Krzyż Wielkopolski

Osoby posiadające trudności w poruszaniu się proszone są o wcześniejszy kontakt
z sekretariatem szkoły pod numerem telefonu 672564076 lub mail: sekretariat@zs-krzyz.plDOKUMENTACJA REKRUTACYJNA:


Regulamin projektu POBIERZ

Formularz zgłoszeniowy - UCZEŃ POBIERZ

Formularz zgłoszeniowy - NAUCZYCIEL POBIERZ

Deklaracja uczestnictwa w projekcie - UCZEŃ POBIERZ

Deklaracja uczestnictwa w projekcie - NAUCZYCIEL POBIERZ

Oświadczenie - dane osobowe POBIERZ

Umowa uczestnictwa w projekcie - UCZEŃ POBIERZ

Umowa uczestnictwa w projekcie - NAUCZYCIEL POBIERZ

Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego POBIERZ

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA

DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH:


Regulamin projektu POBIERZ


Formularz zgłoszeniowy - UCZEŃ POBIERZ


Formularz zgłoszeniowy - NAUCZYCIEL POBIERZ


Deklaracja uczestnictwa w projekcie - UCZEŃ POBIERZ


Deklaracja uczestnictwa w projekcie - NAUCZYCIEL POBIERZ


Oświadczenie - dane osobowe POBIERZ

Umowa uczestnictwa w projekcie - UCZEŃ POBIERZ


Umowa uczestnictwa w projekcie - NAUCZYCIEL POBIERZ


Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego POBIERZ

Z dniem 1 września 2020 r. rozpoczęliśmy realizację nowego projektu:Projekt pt."Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim"
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr RPWP.08.03.01-30-0039/19-00


Najważniejsze informacje o projekcie:


Okres realizacji: 01.09.2020 r.-30.09.2022 r.

Wartość projektu: 863 117,50 zł

Kwota dofinansowania: 776 793,50 zł

Zasięg terytorialny: powiat czarnkowsko-trzcianecki


Cele projektu:


- wzrost poziomu kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie szans na zatrudnienie 72 uczniów (36K, 36M, 4 ON) uczących się w Zespole Szkół w Krzyżu Wielkopolskim,

- wzrost poziomu kwalifikacji zawodowych 5 nauczycieli praktycznej nauki zawodu,

- utworzenie Punktu Informacji i Kariery,

- doposażenie 3 pracowni szkolnych.Projekt polega na:


- wsparciu 5 nauczycieli w realizacji doskonalenia zawodowego w formie: kursów/szkoleń podnoszących kompetencje i kwalifikacje zawodowe, realizowanych zgodnie z przeprowadzoną diagnozą potrzeb i indywidualnym programem rozwoju zawodowego,

- wsparciu 72 uczniów w zakresie doradztwa zawodowego,

- organizacji dla 72 uczniów kursów/szkoleń pozwalających na zdobycie dodatkowych umiejętności i kompetencji zwiększających szanse na rynku pracy,

- realizacji staży zawodowych dla 60 uczniów,

- doposażeniu pracowni i warsztatów szkolnych.


Dla kogo:


Grupą docelową projektu jest:

- 72 uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim, kształcącym się w zawodzie technik elektryk, technik mechanik lub technik spedytor, zamieszkujących/uczących się na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,

- 5 nauczycieli zawodu w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim na kierunkach: technik elektryk, technik mechanik lub technik spedytor, zamieszkujących/pracujących na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.


Partnerem projektu jest:


Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 15, 64-761 Krzyż Wielkopolskifabryka biznesuSzkolenia - Perzyński.eu