Strona startowa
O firmie
Kontakt
Zapytania ofertowe

Firma Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński jest partnerem w programie Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim II
Akademia kształcenia zawodowego
Fabryka biznesu
Skuteczny EURES
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Pilskiego
Od kształcenia do zatrudnienia ...
Akademia k@riery
Akademia Kompetencji Zawodowych

Motywacyjne
Marketing
Tworzenie biznes planu
Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Doradztwo zawodowe
Doradztwo biznesowe

Przygotowywanie projektów
Realizacja zadań w ramach projektów

Równość szans
Przydatne adresy
04/10/2021

Lista uczestników/uczestniczek zakwalifikowanych do Projektu pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim"


Biuro projektu przedstawia listę osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich" oraz listę rezerwową.06/09/2021Rozpoczynamy II turę rekrutacji uczestników do Projektu pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim"
Biuro projektu informuje o rozpoczęciu II tury rekrutacji uczestników do Projektu pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich".


Rekrutacja trwa od dnia 6 września 2021 r. do 16 września 2021 r.Grupą docelową projektu jest:


- 72 uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim, kształcących się w zawodzie technik elektryk, technik mechanik lub technik spedytor, zamieszkujących/uczących się na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,

- 5 nauczycieli zawodu w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim na kierunkach: technik elektryk, technik mechanik lub technik spedytor, zamieszkujących/pracujących na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.


Projekt polega na:- wsparciu 5 nauczycieli w realizacji doskonalenia zawodowego w formie: kursów/szkoleń podnoszących kompetencje i kwalifikacje zawodowe, realizowanych zgodnie z przeprowadzoną diagnozą potrzeb i indywidualnym programem rozwoju zawodowego,
- wsparciu 72 uczniów w zakresie doradztwa zawodowego,
- organizacji dla 72 uczniów kursów/szkoleń pozwalających na zdobycie dodatkowych umiejętności i kompetencji zwiększających szanse na rynku pracy,
- realizacji staży zawodowych dla 60 uczniów.


Szczegółowe formy wsparcia w ramach projektu zostały opisane w Regulaminie Projektu zamieszczonym poniżej.


Uczestnikiem Projektu może być:

A. UCZEŃ, który w chwili zgłoszenia do projektu spełnia następujące kryteria i warunki:

a) zamieszkuje/uczy się na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,

b) jest uczniem Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim, kształcącym się w zawodzie technik elektryk, technik mechanik lub technik spedytor,

c) dostarczy do Biura Projektu Partnera (ul. Gen. Władysława Sikorskiego 15, 64-761 Krzyż Wielkopolski) wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny, Deklarację uczestnictwa
w projekcie, Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, Zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w projekcie (w przypadku osób niepełnoletnich) oraz Umowę uczestnictwa w Projekcie.


B. NAUCZYCIEL, który w chwili zgłoszenia do projektu spełnia następujące kryteria i warunki:

a) zamieszkuje/pracuje na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,

b) jest nauczycielem zawodu w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim na kierunkach: technik elektryk, technik mechanik lub technik spedytor,

c) dostarczy do Biura Projektu Partnera (ul. Gen. Władysława Sikorskiego 15, 64-761 Krzyż Wielkopolski) wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny, Deklarację uczestnictwa w projekcie, Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych oraz Umowę uczestnictwa w Projekcie.


Warunkiem wstępnego zakwalifikowania do udziału w Projekcie jest złożenie poprawnie wypełnionego oraz podpisanego Formularza zgłoszeniowego w Biurze Partnera Projektu:

Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim

Pokój numer 26

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 15

64-761 Krzyż Wielkopolski

Osoby posiadające trudności w poruszaniu się proszone są o wcześniejszy kontakt
z sekretariatem szkoły pod numerem telefonu 672564076 lub mail: sekretariat@zs-krzyz.plDOKUMENTACJA REKRUTACYJNA:


Regulamin projektu POBIERZ

Formularz zgłoszeniowy - UCZEŃ POBIERZ

Formularz zgłoszeniowy - NAUCZYCIEL POBIERZ

Deklaracja uczestnictwa w projekcie - UCZEŃ POBIERZ

Deklaracja uczestnictwa w projekcie - NAUCZYCIEL POBIERZ

Oświadczenie - dane osobowe POBIERZ

Umowa uczestnictwa w projekcie - UCZEŃ POBIERZ

Umowa uczestnictwa w projekcie - NAUCZYCIEL POBIERZ

Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego POBIERZ

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA

DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH:


Regulamin projektu POBIERZ


Formularz zgłoszeniowy - UCZEŃ POBIERZ


Formularz zgłoszeniowy - NAUCZYCIEL POBIERZ


Deklaracja uczestnictwa w projekcie - UCZEŃ POBIERZ


Deklaracja uczestnictwa w projekcie - NAUCZYCIEL POBIERZ


Oświadczenie - dane osobowe POBIERZ

Umowa uczestnictwa w projekcie - UCZEŃ POBIERZ


Umowa uczestnictwa w projekcie - NAUCZYCIEL POBIERZ


Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego POBIERZ14/07/2021Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na realizację kursów zawodowych.

Informujemy, iż wybrano realizatorów kursów zawodowych dla uczniów w ramach Projektu pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim", nr RPWP.08.03.01-30-0039/19. Rozstrzygnięcie zostało opublikowane na stronie: Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim". (funduszeeuropejskie.gov.pl)


25/06/2021Zapytanie ofertowe na realizację kursów zawodowych w ramach Projektu pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim",
nr RPWP.08.03.01-30-0039/19.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego na realizację kursów zawodowych w ramach Projektu pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim".
Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie:

Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim", (funduszeeuropejskie.gov.pl)


Termin składania ofert upływa z dniem 2 lipca 2021 r. o godz. 15.00.


01/02/2021Harmonogram udzielania wsparcia w ramach Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”

Biuro projektu przedstawia harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie pt. „Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich” na miesiąc luty 2021 r.


18/01/2021Wznawiamy realizację staży!

Biuro projektu informuje, iż z dniem 21 stycznia 2021 r. wznowiona zostaje realizacja staży zawodowych w ramach Projektu pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim". Realizacja doradztwa zawodowego będzie natomiast kontynuowana.
18/01/2021Harmonogram udzielania wsparcia w ramach Projektu pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim"Biuro projektu przedstawia harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich" na miesiąc styczeń 2021 r.16/12/2020


Harmonogram udzielania wsparcia w ramach Projektu pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim"

Biuro projektu przedstawia harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich" na miesiąc grudzień 2020 r.
28/10/2020


Lista uczestników/uczestniczek zakwalifikowanych do Projektu pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim"Biuro projektu przedstawia listę nauczycieli/nauczycielek zakwalifikowanych do udziału w Projekcie pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich".
23/10/2020


Realizacja staży i doradztwa - wstrzymana!
Biuro projektu informuje, iż z dniem 24 października 2020 r. realizacja staży zawodowych oraz doradztwa zawodowego w ramach Projektu pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim" zostaje wstrzymana do dnia 8 listopada br.


Komunikat z 23.10.2020 r.:

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne

02/10/2020


Harmonogram udzielania wsparcia w ramach Projektu pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim".

Biuro projektu przedstawia harmonogram udzielania wsparcia (Pobierz) w Projekcie pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich" na miesiąc październik 2020 r.23/09/2020


Harmonogram udzielania wsparcia w ramach Projektu pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim"Biuro projektu przedstawia harmonogram udzielania wsparcia (Pobierz) w Projekcie pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich".

23/09/2020


Lista uczestników/uczestniczek zakwalifikowanych do Projektu pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim"
Biuro projektu przedstawia listę osób zakwalifikowanych (Pobierz) do udziału w Projekcie pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich", listę rezerwową (Pobierz) oraz listę osób, które nie zakwalifikowały się (Pobierz) do udziału w Projekcie.

07/09/2020Rozpoczynamy rekrutację uczestników do Projektu pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim"
Biuro projektu informuje o rozpoczęciu rekrutacji uczestników do Projektu pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich".


Rekrutacja trwa od dnia 7 września 2020 r. do 17 września 2020 r.Grupą docelową projektu jest:


- 72 uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim, kształcących się w zawodzie technik elektryk, technik mechanik lub technik spedytor, zamieszkujących/uczących się na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,

- 5 nauczycieli zawodu w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim na kierunkach: technik elektryk, technik mechanik lub technik spedytor, zamieszkujących/pracujących na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.


Projekt polega na:- wsparciu 5 nauczycieli w realizacji doskonalenia zawodowego w formie: kursów/szkoleń podnoszących kompetencje i kwalifikacje zawodowe, realizowanych zgodnie z przeprowadzoną diagnozą potrzeb i indywidualnym programem rozwoju zawodowego,

- wsparciu 72 uczniów w zakresie doradztwa zawodowego,

- organizacji dla 72 uczniów kursów/szkoleń pozwalających na zdobycie dodatkowych umiejętności i kompetencji zwiększających szanse na rynku pracy,

- realizacji staży zawodowych dla 60 uczniów.Szczegółowe formy wsparcia w ramach projektu zostały opisane w Regulaminie Projektu zamieszczonym poniżej.

Uczestnikiem Projektu może być:


A. UCZEŃ, który w chwili zgłoszenia do projektu spełnia następujące kryteria i warunki:

a) zamieszkuje/uczy się na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,

b) jest uczniem Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim, kształcącym się w zawodzie technik elektryk, technik mechanik lub technik spedytor,

c) dostarczy do Biura Projektu Partnera (ul. Gen. Władysława Sikorskiego 15, 64-761 Krzyż Wielkopolski) wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny, Deklarację uczestnictwa
w projekcie, Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, Zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w projekcie (w przypadku osób niepełnoletnich) oraz Umowę uczestnictwa w Projekcie.

B. NAUCZYCIEL, który w chwili zgłoszenia do projektu spełnia następujące kryteria i warunki:

a) zamieszkuje/pracuje na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,

b) jest nauczycielem zawodu w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim na kierunkach: technik elektryk, technik mechanik lub technik spedytor,

c) dostarczy do Biura Projektu Partnera (ul. Gen. Władysława Sikorskiego 15, 64-761 Krzyż Wielkopolski) wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny, Deklarację uczestnictwa w projekcie, Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych oraz Umowę uczestnictwa w Projekcie.


Warunkiem wstępnego zakwalifikowania do udziału w Projekcie jest złożenie poprawnie wypełnionego oraz podpisanego Formularza zgłoszeniowego w Biurze Partnera Projektu:


Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim

Pokój numer 26

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 15

64-761 Krzyż Wielkopolski

Osoby posiadające trudności w poruszaniu się proszone są o wcześniejszy kontakt
z sekretariatem szkoły pod numerem telefonu 672564076 lub mail: sekretariat@zs-krzyz.plDOKUMENTACJA REKRUTACYJNA:


Regulamin projektu POBIERZ

Formularz zgłoszeniowy - UCZEŃ POBIERZ

Formularz zgłoszeniowy - NAUCZYCIEL POBIERZ

Deklaracja uczestnictwa w projekcie - UCZEŃ POBIERZ

Deklaracja uczestnictwa w projekcie - NAUCZYCIEL POBIERZ

Oświadczenie - dane osobowe POBIERZ

Umowa uczestnictwa w projekcie - UCZEŃ POBIERZ

Umowa uczestnictwa w projekcie - NAUCZYCIEL POBIERZ

Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego POBIERZ

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA

DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH:


Regulamin projektu POBIERZ


Formularz zgłoszeniowy - UCZEŃ POBIERZ


Formularz zgłoszeniowy - NAUCZYCIEL POBIERZ


Deklaracja uczestnictwa w projekcie - UCZEŃ POBIERZ


Deklaracja uczestnictwa w projekcie - NAUCZYCIEL POBIERZ


Oświadczenie - dane osobowe POBIERZ

Umowa uczestnictwa w projekcie - UCZEŃ POBIERZ


Umowa uczestnictwa w projekcie - NAUCZYCIEL POBIERZ


Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego POBIERZ

Z dniem 1 września 2020 r. rozpoczęliśmy realizację nowego projektu:Projekt pt."Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim"
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr RPWP.08.03.01-30-0039/19-00


Najważniejsze informacje o projekcie:


Okres realizacji: 01.09.2020 r.-30.09.2022 r.

Wartość projektu: 863 117,50 zł

Kwota dofinansowania: 776 793,50 zł

Zasięg terytorialny: powiat czarnkowsko-trzcianecki


Cele projektu:


- wzrost poziomu kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie szans na zatrudnienie 72 uczniów (36K, 36M, 4 ON) uczących się w Zespole Szkół w Krzyżu Wielkopolskim,

- wzrost poziomu kwalifikacji zawodowych 5 nauczycieli praktycznej nauki zawodu,

- utworzenie Punktu Informacji i Kariery,

- doposażenie 3 pracowni szkolnych.Projekt polega na:


- wsparciu 5 nauczycieli w realizacji doskonalenia zawodowego w formie: kursów/szkoleń podnoszących kompetencje i kwalifikacje zawodowe, realizowanych zgodnie z przeprowadzoną diagnozą potrzeb i indywidualnym programem rozwoju zawodowego,

- wsparciu 72 uczniów w zakresie doradztwa zawodowego,

- organizacji dla 72 uczniów kursów/szkoleń pozwalających na zdobycie dodatkowych umiejętności i kompetencji zwiększających szanse na rynku pracy,

- realizacji staży zawodowych dla 60 uczniów,

- doposażeniu pracowni i warsztatów szkolnych.


Dla kogo:


Grupą docelową projektu jest:

- 72 uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim, kształcącym się w zawodzie technik elektryk, technik mechanik lub technik spedytor, zamieszkujących/uczących się na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,

- 5 nauczycieli zawodu w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim na kierunkach: technik elektryk, technik mechanik lub technik spedytor, zamieszkujących/pracujących na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.


Partnerem projektu jest:


Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 15, 64-761 Krzyż Wielkopolskifabryka biznesuSzkolenia - Perzyński.eu