Strona startowa
O firmie
Kontakt
Zapytania ofertowe

Akademia kształcenia zawodowego
Fabryka biznesu
Skuteczny EURES
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Pilskiego
Od kształcenia do zatrudnienia ...
Akademia k@riery
Akademia Kompetencji Zawodowych

Motywacyjne
Marketing
Tworzenie biznes planu
Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Doradztwo zawodowe
Doradztwo biznesowe

Przygotowywanie projektów
Realizacja zadań w ramach projektów

Równość szans
Przydatne adresy

Projekt "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim" realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII: Włączenie społeczne, Działanie: 7.3 Ekonomia Społeczna, Poddziałanie: 7.3.2. Ekonomia Społeczna.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Liderem projektu jest Stowarzyszenie ETAP z siedzibą w Poznaniu, partnerem Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału sektora ekonomii społecznej w subregionie pilskim dzięki wsparciu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Termin realizacji: 01.04.2016 r. - 31.03.2019 r.

Wartość projektu: 12 764 185,46 zł,
w tym wysokość dofinansowania: 12 125 976,18 zł.Planowane działania:


1. Promowanie korzyści jakie niesie ze sobą ekonomia społeczna, w tym organizacja targów ekonomii społecznej oraz lokalnych eventów mających na celu aktywizować lokalne społeczności w celu działania na rzecz ekonomii społecznej.
2. Animacja partnerstw i inicjatyw lokalnych.
3. Organizacja sieci współpracy podmiotów ekonomii społecznej, takich jak CIS i KIS oraz WTZ i ZAZ.
4. Doradztwo w zakresie prawa, księgowości czy marketingu dla podmiotów ekonomii społecznej, które nie prowadzą działalności gospodarczej i osób fizycznych oraz doradztwo dla podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą.
5. Usługi specjalistyczne dla 60 podmiotów ekonomii społecznej z zakresu prawa, księgowości, marketingu.
6. Działalność edukacyjno-szkoleniowa z zakresu ekonomii społecznej, możliwości tworzenia i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej, współpracy w środowiskach lokalnych, wykorzystania klauzul społecznych w zamówieniach itp.
7. Udzielenie dotacji na tworzenie podmiotów ekonomii społecznej i tworzenie miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej. W projekcie założono środki na sfinansowanie 16 nowych przedsiębiorstw społecznych oraz kolejne 41 dotacji na tworzenie miejsc pracy w istniejących podmiotach ekonomii społecznej.

Więcej na stronie: www.owesetap.pl