Strona startowa
O firmie
Kontakt
Zapytania ofertowe

Akademia kształcenia zawodowego
Fabryka biznesu
Skuteczny EURES
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Pilskiego
Od kształcenia do zatrudnienia ...
Akademia k@riery
Akademia Kompetencji Zawodowych

Motywacyjne
Marketing
Tworzenie biznes planu
Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Doradztwo zawodowe
Doradztwo biznesowe

Przygotowywanie projektów
Realizacja zadań w ramach projektów

Równość szans
Przydatne adresy


Projekt 'Skuteczny EURES. Szkolenia pracowników publicznych służb zatrudnienia w zakresie świadczenia usług w ramach sieci EURES'


współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PO WER, Oś priorytetowa II. Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy na podstawie umowy nr POWER.02.04.00-00-0099/18

Najważniejsze informacje o projekcie:
Okres realizacji: 01.03.2019 r.-31.01.2020 r.
Wartość projektu: 970 707,50 zł
Kwota dofinansowania: 941 585,50 zł
Zasięg terytorialny: cała Polska


Cele projektu:
-podniesienie kompetencji w zakresie świadczenia usług w ramach sieci EURES w związku z reformą sieci EURES w państwach członkowskich UE/EFTA
-poprawa jakości świadczenia usług sieci EURES
-przeszkolenie kluczowych i merytorycznych pracowników publicznych służb zatrudnienia

Dla kogo:
Grupą docelową projektu jest 750 pracowników publicznych służb zatrudnienia tj. doradcy oraz asystenci EURES, a także pośrednicy pracy zatrudnieni w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy w całej Polsce.

Program szkoleń:
- sieć EURES na poziomie unijnym i krajowym
- usługi wsparcia sieci EURES dla poszukujących pracy i pracodawców
- Europejski Portal Mobilności Zawodowej EURES Komisji Europejskiej
- systemy informatyczne wspierające świadczenia usług sieci EURES w Polsce
- krajowa strona internetowa
- portal Powroty
- unijne narzędzia informacyjno-rekrutacyjne sieci EURES
- platforma staży i praktyk zawodowych Drop'pin@EURES
- kompetencje i umiejętności na europejskim rynku pracy
- narzędzia i metody stosowane w europejskim pośrednictwie pracy
- ukierunkowane programy wspierające mobilność w zatrudnieniu
- media społecznościowe w międzynarodowym pośrednictwie pracy

Zajęcia będą się odbywały w formie wykładów, warsztatów, symulacji rozmów, studiów przypadku.


Partnerem projektu jest:
Centrum Szkolenia i Promocji PRESTIGE Patrycja Nowakowska-Szarek
Karzcino 25B
76-200 SŁUPSK

eures


Biuro projektu zamieszcza dokumenty rekrutacyjne dla uczestników projektu:

"Skuteczny EURES. Szkolenia pracowników publicznych służb zatrudnienia w zakresie świadczenia usług w ramach sieci EURES".

Formularz rekrutacyjny - POBIERZ
Oświadczenie/deklaracja - POBIERZ
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - POBIERZ
Umowa uczestnictwa w projekcie - POBIERZBiuro projektu zaprasza do zapoznania się z warunkami udzielania zwrotu kosztów za dojazdy na szkolenia dla uczestników projektu "Skuteczny EURES.

Szkolenia pracowników publicznych służb zatrudnienia w zakresie świadczenia usług w ramach sieci EURES".
Do pobrania:
1. Szczegółowe warunki zwrotu kosztów dojazdu - POBIERZ
2. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu - POBIERZ
3. Zaświadczenie przewoźnika o cenie biletu - POBIERZ
Biuro projektu zamieszcza harmonogram szkoleń "Skuteczny Eures" zatwierdzony przez Departament Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. - POBIERZSzkolenia - Perzyński.eu